PREMIERA 4 MARCA 2019 →

CHŁOPIEC Z PLAKATU

PREMIERA 4 MARCA 2019

cd

Wieści

Kim był dla mnie Wojtek Belon?

Belon odkrył we mnie to, co niepospolite. Wskazał drogę, pokazując nieskończone możliwości podążania
za marzeniem. Uświadomił mi w pełni intuicyjnie odczuwaną potrzebę określenia swej tożsamości. Przynależności regionalnej i gatunkowej. Wieszcząc mentorsko ideę wspólnoty – owej legendarnej „funkcji wspólnego bytowania” – poznał jednocześnie i pojął jak mało kto istotę  branży nazywanej dla niepoznaki rozrywkową. Chroniąc naiwnego „Smyka”, którym byłem
w 1984 roku przed bezduszną uszczypliwością estradowej starszyzny, wyczulił na samodzielny kurs ku przeznaczeniu. W kilku żołnierskich zdaniach potrafił zawrzeć instrukcję obsługi artysty poszukującego, obowiązującą mnie do dziś.

Wielki, charyzmatyczny Wojciech Belon dla wielu osób stał się i pozostaje Wojtkiem Bellonem – ikoną kultury studenckiej i punktem odniesienia. Dobrem narodowym ale i ubezwłasnowolnioną obsesją. Dobrze, że przetrwały zapisy Jego pieśni i zaklętego w nich głosu Człowieka wołającego
o prawdę, piękno i szczerość swego przesłania.

Krzysztof Myszkowski, w maju 2017

Wojtek Belon 1984

Data →
19 maja
Hasła →